TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้ดำเนินการขอยื่นจดแล้ว

ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ยื่นขอ
1.1301004965สิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเมล็ดมันแกวฝทก.6/9/2559
2.1601000598สิทธิบัตรสูตรซีรั่มและกรรมวิธีการสกัดเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ(Cajanus cajan (L) Millsp.)ฝภผ.2/2/2559
3.1501007622สิทธิบัตรระบบประหยัดพลังงานสำหรับการกรองด้วยเมมเบรนฝวศ.18/12/2558
4.1502004313สิทธิบัตรขวดแบบที่ 3ศบท.18/12/2558
5.1501007145สิทธิบัตรอุปกรณ์ให้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดพร้อมกับระบบการให้น้ำฝทก.27/11/2558
6.1501006976สิทธิบัตรกระบวนการผลิตและสูตรวัสดุบูรณะฟันเรซินคอมพอสิทที่มีสารต้านแบคทีเรียฝนว.20/11/2558
7.1501006843สิทธิบัตรเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่งท่อเดี่ยวแบบเปลี่ยนตัวเร่งปฎิกิริยาได้ง่ายฝทพ.13/11/2558
8.1501006842สิทธิบัตรอุปกรณ์ให้ความร้อนแบบเปิดประกบขดลวดไฟฟ้าด้วยแขนโยกฝทพ.13/11/2558
9.1501006791สิทธิบัตรกรรมวิธีกระตุ้นการออกดอกของต้นมัลเบอรี่ด้วยสารปลิดใบฝทก.11/11/2558
10.1501006727สิทธิบัตรสูตรและกระบวนการผลิตสารเคลือบผิวผลไม้จากบุกฝทก.6/11/2558
11.1501006728สิทธิบัตรสูตรและกระบวนการผลิตปลาร้าบ่องก้อนอบแห้งฝทก.6/11/2558
12.1501006232สิทธิบัตรระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบปิดอแควโพนิค(Aquaponic)ฝวช.9/10/2558
13.1501006231สิทธิบัตรใบกวนผสมแบบใบเกลียวคู่สวนทางและพับร่องฝทพ.9/10/2558
14.1501005850สิทธิบัตรหัวนวดอัลตราซาวด์อะเรย์(array)แบบดูดติดฝนว.25/9/2558
15.1501005851สิทธิบัตรตำแหน่งอะมิโนแอซิดLYGPDTPI และ IISPPDSSY บนโปรตีนบ่งชี้โรคมะเร็งลำไส้(CEA tumor marker protein) สำหรับใช้ในการออกแบบและผลิตแอนตี้บอดี้(antibody)ฝวช.25/9/2558
16.1501005649สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตและสูตรผสมสมุนไพรต้านอาเจียรสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัดฝภผ.18/9/2558
17.1501005650สิทธิบัตรใบกวนผสมแบบใบเกลียวทางเดียวและพับร่องฝทพ.18/9/2558
18.1501005651สิทธิบัตรกระบวนการแยกตะกอนลิกนินจากแบล็คลิเคอร์ (Black Liquar) ด้วยเอนไซม์ฝทพ.18/9/2558
19.1501005047สิทธิบัตรระบบบำบัดชีวภาพสำหรับแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชฝวช.2/9/2558
20.1501005046สิทธิบัตรเครื่องกรองไอเสียจากการเผาไหม้ขอฝชีวมวล,ขยะ,ถ่านหินหรือเชื้อเพลิงอื่นๆฝทพ.2/9/2558
21.1501004959สิทธิบัตรวาล์วแบบแผ่นสไลด์เปิด/ปิดสลับกันฝทพ.28/8/2558
22.1501004958สิทธิบัตรเครื่องกรองอนุภาคทรายละเอียดออกจากแก็สเชื้อเพลิงแบบร้อนฝวศ.28/8/2558
23.1501004960สิทธิบัตรโรตารีวาล์วแบบโรตารีเคลื่อนที่ฝวศ.28/8/2558
24.1501004961สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตและสูตรน้ำฟักข้าวเข้มข้นผสมน้ำมันถั่วดาวอินคาฝทอ.28/8/2558
25.1501004896สิทธิบัตรเครื่องอบความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชแบบปรับทิศทางลมร้อนฝทอ.26/8/2558
26.1501004895สิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดเบญจมาศฝภผ.26/8/2558
27.1501004894สิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารข้าวผัดผงกระหรี่หน้าปลานึ่งฝทอ.26/8/2558
28.1501004897สิทธิบัตรเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชฝทอ.26/8/2558
29.1501004784สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มสับปะรดไซเดอร์ฝทอ.21/8/2558
30.1501004783สิทธิบัตรสูตรตำรับกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดเบญจมาศฝภผ.21/8/2558
31.1501004714สิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นเจจากเห็ดฝทอ.19/8/2558
32.1501004717สิทธิบัตรเครื่องอัดบล็อกประสาน วว.แบบความเร็วสูงฝนว.19/8/2558
33.1501004715สิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำมะเม่าผสมผลไม้รวมชนิดเข้มข้นฝทอ.19/8/2558
34.1501004716สิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดน้ำมะเม่าด้วยเอนไซม์และสูตรน้ำผลไม้ผสมมะเม่าพร้อมดื่มฝทอ.19/8/2558
35.1501004622สิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตลิปกลอสจากน้ำมันรำข้าวฝภผ.14/8/2558
36.1503001232อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตสครับผิวหน้าและตัวจากข้าวหอมมะลิฝภผ.14/8/2558
37.1502002755สิทธิบัตรกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับเซรามิคฝนว.14/8/2558
38.1501004623สิทธิบัตรกระบวนการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์กลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตด้วยสารตัวเติมทางชีวภาพฝนว.14/8/2558
39.1501004543สิทธิบัตรกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยยีนACPที่ประมวลรหัสเป็นเอนไซม์ในการสังเคราะห์โปรตีนพาหะของ(acyl carrier protein synthetase,ACP)ฝวช.11/8/2558
40.1501004542สิทธิบัตรกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยยีนคาลีโอซิน(caleosin)ที่ประมวลรหัสเป็นโปรตีนคาลีโอซิน(caleosin)ฝวช.11/8/2558
41.1501004541สิทธิบัตรกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยยีนAARซึ่งประมวลรหัสเป็นเอนไซม์เอซิลโคเอรีดักเทส(acyl-CoA reductase,AAR)ฝวช.11/8/2558
42.1503001186อนุสิทธิบัตรสูตรอาหารเส้นปราศจากกลูเตนพร้อมบริโภคฝทอ.6/8/2558
43.1501004440สิทธิบัตรอุปกรณ์ปลูกพืชในภาชนะระบบประหยัดน้ำฝทก.6/8/2558
44.1501004439สิทธิบัตรกรรมวิธีและสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักบุ้งทะเลฝทก.6/8/2558
45.1501003838สิทธิบัตรกระบวนการและสูตรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียวฝทก.2/7/2558
46.1501003837สิทธิบัตรเครื่องแตกเซลล์สาหร่ายในสภาวะเปียกร่วมกับตัวทำลายแบบโรตารี่บอลมิลฝทพ.2/7/2558
47.1501003840สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตและสูตรยาสีฟันผสมสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.2/7/2558
48.1501003839สิทธิบัตรกระบวนการผลิตเจลบีดสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามฝภผ.2/7/2558
49.1501003223สิทธิบัตรกระบวนการผลิตรงควัตถุ(pigment)แคโรทีนอยด์(carotenoids)มูลค่าสูงจากสาหร่ายElakatothrixเชิงพาณิชย์ขั้นตอนเดียวฝวช.10/6/2558
50.1501003224สิทธิบัตรกระบวนการผลิตรงควัตถุ(pigment)แคโรทีนอยด์(carotenoids)มูลค่าสูงจากสาหร่ายChlorococcumเชิงพาณิชย์ขั้นตอนเดียวฝวช.10/6/2558
51.1501002982สิทธิบัตรสุราจากข้าวโพดกลิ่นบ้วยฝวช.29/5/2558
52.1501002981สิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารกรองก๊าซซีโอไลต์ชนิด 5 เอ จากเถ้าชานอ้อยฝสท.29/5/2558
53.1501002980สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดZSM-5จากเถ้าชานอ้อยฝสท.29/5/2558
54.1501002804สิทธิบัตรกระบวนการกำจัดโลหะอัลคาไลน์และอัลคาไลน์เอิร์ธในการผลิตไบโอดีเซลฝนว.22/5/2558
55.1503000321อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตโรลออนระงับกลิ่นกายมะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.13/3/2558
56.1503000322อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตครีมให้ความชุ่มชื้นมะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.13/3/2558
57.1503000324อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตโลชั่นบำรุงผิวหน้ามะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.13/3/2558
58.1503000323อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตเจลให้ความชุ่มชื้นมะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.13/3/2558
59.1501000715สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดศรีษะจากไมเกรนด้วยสมุนไพรสกุลเบญจมาศฝภผ.10/2/2558
60.1601000298สิทธิบัตรชุดแขนกลสำหรับเครื่องฉีดพ่นและตัดทางใบต้นไม้สูงฝวศ.20/1/2558
61.1601000095สิทธิบัตรกระบวนการผลิตและสูตรลูกอมลดการอยากสูบบุหรี่จากสมุนไพรฝทก.8/1/2558
62.1401005551สิทธิบัตรกระบวนการผลิตชีวมวลสาหร่ายเพื่อผลิตน้ำมันระดับขยายกลางแจ้งเชิงพาณิชย์ฝวช.22/9/2557
63.1401005554สิทธิบัตรการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเชิงพาณิชย์โดยใช้ของเสียจากโรงงานผลิตน้ำผลไม้ฝวช.22/9/2557
64.1401005553สิทธิบัตรกระบวนการผลิตรงควัตถุ(pigment)แอสตาแซนทิน(astaxanthin)จากสาหร่ายHaematococus lacustrisเชิงพาณิชย์ฝวช.22/9/2557
65.1401005552สิทธิบัตรกระบวนการผลิตชีวมวลสาหร่ายด้วยระบบตรึงเซลล์ โดยใช้ฟิลเตอร์แมตเป็นวัสดุยึดเกาะสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำมันฝวช.22/9/2557
66.1401005450สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ลดอาการทางระบบประสาทด้วยสารสกัดจากกะทกรกฝภผ.18/9/2557
67.1401005449สิทธิบัตรกาวติดฟันปลอมชนิดเนื้อครีมผสมสารสกัดชาเขียวฝนว.18/9/2557
68.1401005422สิทธิบัตรสกรูแบบแกนกากบาทสำหรับป้อนวัตถุที่จับตัวเป็นก้อนได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนฝทพ.16/9/2557
69.1401005421สิทธิบัตรเตาปฎิกรณ์แก๊สซิไฟเออร์เชื้อเพลิงแกลบฝทพ.16/9/2557
70.1401005420สิทธิบัตรสูตรและกระบวนการเอนแคปซูเลชันมะเม่าโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้ง แบบแช่เยือกแข็งฝภผ.16/9/2557
71.1401005419สิทธิบัตรกระบวนการผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักจากสมุนไพรเบญกานีฝภผ.16/9/2557
72.1401005418สิทธิบัตรเครื่องกรองอนุภาคทรายละเอียดออกจากแก็สเชื้อเพลิงแบบร้อนฝทพ.16/9/2557
73.1401005177สิทธิบัตรเครื่องวัดความดันเลือดด้วยวิธีโคโรคอฟฝวศ.5/9/2557
74.1402002519สิทธิบัตรขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มศบท.5/9/2557
75.1401005096สิทธิบัตรกระบวนการผลิตน้ำตาลกลูโคสและไซโลสจากใบและยอดอ้อยฝทพ.2/9/2557
76.1403001000อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตและสูตรข้าวอบปลาแซลมอนสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานฝทอ.2/9/2557
77.1402002489สิทธิบัตรขวดกลมแบบที่2ศบท.2/9/2557
78.1401005027สิทธิบัตรการสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มไฮโดรเจนในกระกระบวนการbiomass gasificationฝทพ.29/8/2557
79.1401005026สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตใยอาหารละลายน้ำจากเปลือกมะม่วงฝทอ.29/8/2557
80.1401005025สิทธิบัตรกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดินฝทพ.29/8/2557
81.1401004842สิทธิบัตรกระบวนการปรับปรุงสายพันธุ์สาหร่ายต้านทานความเค็มเพื่อการประยุกต์ใช้น้ำทะเลในการผลิตน้ำมันฝวช.22/8/2557
82.1401004841สิทธิบัตรกระบวนการปรับปรุงสายพันธุ์สาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำมันด้วยการถ่ายยีนสังเคราะห์(Synthetic gene)ฝวช.22/8/2557
83.1401005028สิทธิบัตรกระบวนการผลิตเอทานอลแบบSSF จากยอดและใบอ้อยฝทพ.19/8/2557
84.1401004708สิทธิบัตรกรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสารแกมม่า-อะมิโนบิวเทริกแอซิด ในรำข้าวด้วยสารละลายglutamateฝทก.15/8/2557
85.1401004501สิทธิบัตรเครื่องมัลติโฟโต้ไบโอรีแอคเตอร์เลี้ยงสาหร่ายแบบแหล่งกำเนิดแสง แอลอีดีกระพริบฝวช.5/8/2557
86.1403000861อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชจากว่านน้ำฝทก.1/8/2557
87.1402002099สิทธิบัตรกล่องบรรจุลำไยศบท.1/8/2557
88.1401004292สิทธิบัตรกระบวนการรมควันลำไยแบบขับอากาศที่ควบคุมสภาวะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝวศ.25/7/2557
89.1401004291สิทธิบัตรอุปกรณ์นวดอัลตราซาวด์แบบควบคุมอุณหภูมิฝนว.25/7/2557
90.1401004144สิทธิบัตรเครื่องผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝวศ.18/7/2557
91.1401004143สิทธิบัตรห้องรมควันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบขับอากาศที่ควบคุมสภาวะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝวศ.18/7/2557
92.1401004034สิทธิบัตรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้สารเร่งปฎิกิริยาชนิดของแข็งในระบบผสมด้วยการสร้างฟองแก๊สขนาดเล็ก(micro/nano bubble)ฝนว.15/7/2557
93.1401003491สิทธิบัตรกระบวนการผลิตวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรผสมจากผลมะขามป้อมและผลมะแขว่นฝภผ.19/6/2557
94.1403000625อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตสบู่ใสล้างหน้ามะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.19/6/2557
95.1403000626อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตเจลล้างหน้า อาบน้ำมะขามป้อมและมะแขว่นฝภผ.19/6/2557
96.1401003233สิทธิบัตรเครื่องสกัดสาระสำคัญจากพืชด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์แบบหลายความถี่ฝนว.11/6/2557
97.1401003087สิทธิบัตรกระบวนการและสูตรตำรับการกักเก็บสารสกัดโปรตีนจากถั่วมะแฮะในอนุภาคไลโปโซมฝภผ.5/6/2557
98.1403000484อนุสิทธิบัตรต้นกล้าผักหวานป่าเบียนรากพร้อมย้ายปลูกฝทก.20/5/2557
99.1401002486สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตใยอาหารจากเปลือกเงาะฝทอ.7/5/2557
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.