TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้รับใบประกาศแล้ว

กรองเฉพาะประเภท อนุสิทธิบัตร
ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ออกให้
1.1403000861อนุสิทธิบัตรสารผสมกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านน้ำฝทก.2/12/2558
2.1403000625อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมสบู่ใสที่มีส่วนประกอบของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.11/11/2558
3.1203000595อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีเตรียมเมล็ดเงาะ กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปและผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปฝทอ.11/11/2558
4.1303000222อนุสิทธิบัตรสูตรซุปเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.6/8/2558
5.1303000221อนุสิทธิบัตรสูตรเครื่องดื่มน้ำเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.24/7/2558
6.903000650อนุสิทธิบัตรระบบการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)โดยใช้โอโซนฝวศ.23/6/2558
7.903000631อนุสิทธิบัตรกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยสาหร่ายสายพันธุ์Oscillatoria okeni TISTR 8549ฝวช.12/6/2558
8.1003000524อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเห็ดแครงฝภผ.4/12/2557
9.903000667อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดและกรรมวิธีการผลิตฝทก.5/9/2557
10.1003000561อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลร่างกายจากสารสกัดเปล้าตะวันฝภผ.18/4/2557
11.903000558อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลสูตรลูกประคบฝภผ.1/4/2557
12.803000136อนุสิทธิบัตรน้ำเสาวรสพร้อมดื่มที่มีสารเบต้ากลูแคนฝทอ.3/1/2557
13.1003000564อนุสิทธิบัตรแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากวัสดุชีวภาพเชิงประกอบ (พลาสติกย่อยสลายได้)ฝนว.22/11/2556
14.1103000838อนุสิทธิบัตรชุดเบ้าคั้นมะนาว/ส้มฝวศ.22/11/2556
15.1103000595อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตน้ำยาบ้วนปากเข้มข้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
16.1103000594อนุสิทธิบัตรสูตรมาสค์แต้มสิวจากสารสกัดหัวบอระเพ็ดพุงช้างและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.22/11/2556
17.1003000534อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตสบู่ใสล้างหน้าต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
18.903000777อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตเจลล้างหน้าบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
19.803000810อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบ ปวดบวมชนิดเจลไพลบาล์มฝภผ.22/11/2556
20.803000137อนุสิทธิบัตรโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนฝทอ.22/11/2556
21.803000138อนุสิทธิบัตรสูตรน้ำสลัดน้ำใสเสริมเบต้ากลูแคนและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.22/11/2556
22.803000809อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับน้ำมันไพลบรรจุในรูปแบบลูกกลิ้งสำหรับทาภายนอกและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.1/8/2556
23.1103000445อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์แผ่นผ้ามาร์คหน้าลบริ้วรอยที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเห็ดนางรมทองและสารสกัดจากเห็ดนางรมดอยฝภผ.16/7/2556
24.1103000446อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มลบริ้วรอยที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเห็ดนางรมทองและสารสกัดจากเห็ดนางรมดอยฝภผ.16/7/2556
25.703000712อนุสิทธิบัตรเครื่องทดสอบการเรียงซ้อนของบรรจุภัณฑ์ศบท.7/6/2556
26.903000781อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวรูปแท่งรสผลไม้รวมเสริมสารเบต้ากลูแคนฝทอ.29/1/2556
27.703000521อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพสำหรับวัยเด็กโดยใช้สารให้ความหวานลดพลังงานฝทอ.7/9/2555
28.603001607อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นมผึ้งผสมแคลเซี่ยมฝภผ.29/5/2555
29.803000135อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวรูปแท่งรสธัญพืชเสริมสารเบต้ากลูแคนฝทอ.4/4/2555
30.1003000310อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีผลิตน้ำยารักษาสิวจากสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.16/12/2554
31.903000782อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำสลัดน้ำใสกลิ่นเครื่องเทศเสริมเบต้ากลูแคนฝทอ.26/1/2554
32.703000707อนุสิทธิบัตรบ่อสำหรับการหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบยกไม้ฝทก.4/1/2554
33.903000677อนุสิทธิบัตรน้ำเสาวรสผสมน้ำสับปะรดพร้อมดื่มที่มีสารเบต้ากลูแคนฝทอ.4/1/2554
34.703000968อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารไลดคปีนด้วยคลื่นเสียง7/11/2551
35.703000384อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตบิสกิตสาหร่ายนอสตอคฝวช.15/11/2550
36.703000383อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายนอสตอคฝวช.15/11/2550
37.703000385อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตคุ้กกี้สาหร่ายนอสตอคฝวช.13/11/2550
38.603000113อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.29/5/2550
39.603000109อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตซุปเต้าเจี้ยว (มิโซซุป) สาหร่ายเห็ดลาบฝวช.29/5/2550
40.603000080อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเพิ่มกลีเซอร์ลืนและน้ำผลไม้ในการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งฝทอ.29/5/2550
41.603000106อนุสิทธิบัตรสูตรแผ่นสาหร่ายรสหวานที่มีเห็ดลาบเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตฝวช.27/4/2550
42.603000105อนุสิทธิบัตรสูตรแผ่นสาหร่ายรสเค็มที่มีสาหร่ายเห็ดลาบเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตฝวช.27/4/2550
43.603000108อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตวุ้นชาเขียวสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
44.603000110อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตซุปใสสาหร่ายเห็ดลาบและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฝวช.26/12/2549
45.603000111อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตสาหร่ายเห็ดลาบปรุงรสฝวช.26/12/2549
46.603000112อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตลาบกึ่งสำเร็จรูปจากสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
47.603000107อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลลี่สาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
48.503000598อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และไวตามินอีฝภผ.1/11/2549
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.